English
German
Danish
Dutch
Norwegian
Swedish

News

17. June 2015

New Springer publication: E-Mobility in Europe – Trends and Good Practice

Focusing on technical, policy and social/societal practices and innovations for electrified...


17. March 2015

One step at a time: A complexity perspective for the next generation of EV policy

A Dutch team of E-Mobility NSR colleagues produced a compact draft in which recent developments of...


17. February 2015

New book: Global perspectives on EV Business Models

E-Mobility NSR project team members, Dr Richard Kotter and Prof Ghanim Putrus, Northumbria...


Projektets huvudsyften och specifika mål

Projektet strävar efter att öka tillgängligheten genom att främja spridandet av e-mobilitet och stimulera användningen av offentlig och privat elektrisk biltransport samt frakt inom Nordsjöregionen (NSR). 

Specifika projektmål är:

 • Bidrag med aktuell teknisk information som kan bidra till att utveckla riktlinjer om e-mobilitet i NSR:
 • Ge insikt om brister och behov angående infrastruktur, logistik och preliminär standard för multi-laddningstekniker;
 • Utveckla ett NSR-smart laddningskoncept med taxeringspunkter, och följaktligen öka tillgängligheten i regionen; 
 • Utarbeta en långsiktig grundval så att regionala och lokala myndigheter samt andra relevanta intressenter i NSR kan delta i e-mobilitet bland annat genom att skapa fysiska eller virtuella informationscentrum i varje region eller stad som deltar. 
 • Integrera stadsfraktlogistiken i e-mobilitetsnätverket genom att främja bättre tillgänglighet och renare städer genom att stimulera användningen av eletriska fordon som en mer effektiv lösning. 

Arbetspaket (AP)

 • AP1: Management och administration (HAW Hamburg, DE) 
 • AP2: Information och kommunikation (HAW Hamburg, DE) 
 • AP3: Inventering av forskningsläge och intressentanalys (TU Delft, NL) 
 • AP4: Utveckling av en transnationell e-mobilitetsplan (Lindholmen Science Park, SE) 
 • AP5: Smarta elnätslösningar - (Flanders Region representerad av TransEnergy (son), BE) 
 • AP6: Sätta upp transnationella elektromobilitetsinformationcentrum (EMIC) (Høje-Taastrup Municipality, DK) 
 • AP7: Främja effektiv stadsfraktlogistik genom att förbättra regional tillgänglighet (FDT - Association of Danish Transport and Logistics Centres, DK)