English
German
Danish
Dutch
Norwegian
Swedish

News

17. June 2015

New Springer publication: E-Mobility in Europe – Trends and Good Practice

Focusing on technical, policy and social/societal practices and innovations for electrified...


17. March 2015

One step at a time: A complexity perspective for the next generation of EV policy

A Dutch team of E-Mobility NSR colleagues produced a compact draft in which recent developments of...


17. February 2015

New book: Global perspectives on EV Business Models

E-Mobility NSR project team members, Dr Richard Kotter and Prof Ghanim Putrus, Northumbria...


Prosjektets vesentligste mål og spesifikke formål

Prosjektet skal øke tilgjengeligheten ved å fremme utbredelsen av e-mobilitet og stimulere bruken av elektriske biler til offentlig og privat transport og frakt over hele Nordsjøregionen (NSR). 

Spesifikke mål for prosjektet er:

 • Gi aktuell informasjon som kan hjelpe til i utviklingen av politikken når det gjelder e-mobilitet i NSR;
 • Gi innblikk i hull og behov med hensyn til infrastruktur, logistikk og foreløpige standarder for multiladeteknologi;
 • Utvikle et konsept for NSR smart grid med ladepunkter, og dermed øke tilgjengeligheten i regionen; 
 • Gi en langsiktig base som regionale og lokale myndigheter og også andre relevante deltakere i NSR kan bruke til å engasjere seg i e-mobilitet, blant annet ved å sette opp fysiske eller virtuelle informasjonsentre for e-mobilitet i hvert distrikt eller by som deltar.
 • Integrere dimensjonen av urban fraktlogistikk i nettverket for e-mobilitet, fremme bedre tilgjengelighet og renere byer ved å stimulere bruken av elektriske biler som en mer effektiv løsning.

Workpackages (WPs) (arbeidspakker)

 • WP1: Styring og administrasjon (HAW Hamburg, DE) 
 • WP2: Informasjon og kommunikasjon (HAW Hamburg, DE) 
 • WP3: Liste over teknisk utvikling og analyse av deltakere (TU Delft, NL) 
 • WP4: Utvikling av en transnasjonal e-mobilitetsplan (Lindholmen Science Park, SE) 
 • WP5: Smart grid-løsninger - (Flanders-regionen representert av TransEnergy (son), BE) 
 • WP6: Sette opp informasjonssentre for transnasjonal elektrisk mobilitet (EMIC) (Høje-Taastrup Municipality, DK) 
 • WP7: Fremme effektive og virkningsfulle logistikkløsninger for urban frakt ved å forbedre regional tilgjengelighet (FDT - Association of Danish Transport and Logistics Centres, DK)