English
German
Danish
Dutch
Norwegian
Swedish

News

17. June 2015

New Springer publication: E-Mobility in Europe – Trends and Good Practice

Focusing on technical, policy and social/societal practices and innovations for electrified...


17. March 2015

One step at a time: A complexity perspective for the next generation of EV policy

A Dutch team of E-Mobility NSR colleagues produced a compact draft in which recent developments of...


17. February 2015

New book: Global perspectives on EV Business Models

E-Mobility NSR project team members, Dr Richard Kotter and Prof Ghanim Putrus, Northumbria...


Bakgrunn

For tiden er flere byer og distrikter i Europa og Nordsjø-området i ferd med å sette opp strategier og handlingsplaner for å fremme elektrisk mobilitet. For å oppnå dette målet blir for tiden flere forskjellige incentiver utviklet i hele Europa for å utnytte potensialet for elektrisk mobilitet, særlig når det angår lokal og regional trafikk. Hittil er imidlertid mange av disse planene hverken godt synkronisert eller tilpasset hverandre, slik at realiseringen faktisk er innskrenket til kun noen få byer eller distrikter. Dette fører til at mange muligheter for fremtidig utvikling og vekst av denne fremtidens viktige mobilitetssektor ikke blir utforsket.  

Det EU-finansierte prosjektet North Sea Electric Mobility Network (E-Mobility NSR) skal hjelpe med å danne gunstige betingelser for å fremme en felles utvikling av e-mobilitet i Nordsjø-regionen. Transnasjonale støttestrukturer i form av et nettverk og virtuelle ruter er tenkt som en del av prosjektet, med det mål å forbedre tilgjengeligheten og gjenbruken av e-mobilitet i landene rundt Nordsjøen. 

Prosjektet North Sea Region Electric Mobility Network foregår i rammen av programmet Interreg IVB North Sea Region. Prosjektet varer fra oktober 2011 til september 2014.