English
German
Danish
Dutch
Norwegian
Swedish

News

17. June 2015

New Springer publication: E-Mobility in Europe – Trends and Good Practice

Focusing on technical, policy and social/societal practices and innovations for electrified...


17. March 2015

One step at a time: A complexity perspective for the next generation of EV policy

A Dutch team of E-Mobility NSR colleagues produced a compact draft in which recent developments of...


17. February 2015

New book: Global perspectives on EV Business Models

E-Mobility NSR project team members, Dr Richard Kotter and Prof Ghanim Putrus, Northumbria...


Algemeen doel en specifieke doelstellingen van het project

Het project heeft tot doel de toegankelijkheid van elektromobiliteit te verbeteren door kennis en infrastructuur van elektromobiliteit te bevorderen en het gebruik van elektrische voertuigen voor openbaar of particulier personenvervoer en goederentransport in de Noordzee-regio te stimuleren.

Specifieke doelstellingen van het project zijn:

 • actuele informatie bieden die kan bijdragen tot de beleidsontwikkeling voor elektromobiliteit in de Noordzee-regio;
 • een overzicht bieden van zowel het gebrek aan kennis en informatie als behoeften op het gebied van infrastructuur, logistiek en voorbereidende normen voor meervoudige laadtechnieken;
 • een slim netwerk met laadpunten in de Noordzee-regio ontwikkelen, om de toegankelijkheid te vergroten;
 • op lange termijn een basis bieden voor regionale of lokale overheden en andere relevante stakeholders die zich bezighouden met elektromobiliteit in de Noordzee-regio, onder meer door in elke deelnemende regio of stad een reëel of virtueel informatiecentrum voor elektromobiliteit te creëren; 
 • door het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren, stedelijk goederentransport in het elektromobiliteitsnetwerk integreren voor een betere toegankelijkheid en schonere steden.

Werkpakketten (WP’s)

 • WP1: management en administratie (HAW Hamburg, DE) 
 • WP2: informatie en communicatie (HAW Hamburg, DE) 
 • WP3: overzicht van de stand van zaken en analyse van de stakeholders (TU Delft, NL) 
 • WP4: ontwikkeling van een transnationaal elektromobiliteitsplan (Lindholmen Science Park, SE)
 • WP5: slimme netwerkoplossingen (Vlaanderen, vertegenwoordigd door TransEnergy (son), BE)
 • WP6: oprichten van transnationale informatiecentra voor elektromobiliteit (EMIC) (gemeente Høje-Taastrup, DK) 
 • WP7: bevordering van efficiënte en doeltreffende oplossingen voor stedelijk goederentransport ter verbetering van de regionale toegankelijkheid (FDT - vereniging van Deense centra voor transport en logistiek , DK)