English
German
Danish
Dutch
Norwegian
Swedish

News

17. June 2015

New Springer publication: E-Mobility in Europe – Trends and Good Practice

Focusing on technical, policy and social/societal practices and innovations for electrified...


17. March 2015

One step at a time: A complexity perspective for the next generation of EV policy

A Dutch team of E-Mobility NSR colleagues produced a compact draft in which recent developments of...


17. February 2015

New book: Global perspectives on EV Business Models

E-Mobility NSR project team members, Dr Richard Kotter and Prof Ghanim Putrus, Northumbria...


Achtergrond

Momenteel zijn verschillende steden en regio’s in Europa en rond de Noordzee bezig met de ontwikkeling van strategieën en actieplannen om elektromobiliteit te bevorderen. Om dit doel te bereiken, zijn er in heel Europa talloze verschillende initiatieven om elektromobiliteit te promoten, vooral voor lokaal en regionaal verkeer. Tot nog toe worden de meeste van deze activiteiten echter niet op elkaar afgestemd zodat de uitvoering beperkt blijft tot enkele steden of regio’s. Op die manier blijven vele mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling en groei van elektromobiliteit van de toekomst onbenut.

Het door de EU gesubsidieerde project North Sea Electric Mobility Network (E-Mobility NSR) wil helpen bij het creëren van gunstige voorwaarden voor een gezamenlijke ontwikkeling van elektromobiliteit in de Noordzee-regio. Het project bevat transnationaal ondersteunende structuren in de vorm van een netwerk en virtuele routes, en wil hiermee de toegankelijkheid en het gebruik van elektromobiliteit in de landen rond de Noordzee verbeteren.

Het project North Sea Region Electric Mobility Network maakt deel uit van het programma Interreg IVB Noordzee. Het project loopt van oktober 2011 tot september 2014.