English
German
Danish
Dutch
Norwegian
Swedish

News

17. June 2015

New Springer publication: E-Mobility in Europe – Trends and Good Practice

Focusing on technical, policy and social/societal practices and innovations for electrified...


17. March 2015

One step at a time: A complexity perspective for the next generation of EV policy

A Dutch team of E-Mobility NSR colleagues produced a compact draft in which recent developments of...


17. February 2015

New book: Global perspectives on EV Business Models

E-Mobility NSR project team members, Dr Richard Kotter and Prof Ghanim Putrus, Northumbria...


Projektets formål

Formålet med projektet er at forbedre mulighederne for at bruge el-køretøjer og planlægge for E-mobilitet i forbindelse med offentlige og private transportopgaver samt for gods- og varetransporten i hele Nordsøregionen (NSR).  

Specifikke projektmål:

 • At stille aktuelle tekniske og praktiske informationer til rådighed for brugerne og herved give støtte og hjælp til udviklingen af retningslinjer vedrørende brugen af el-køretøjer i Nordsøregionen.
 • At muliggøre et indblik i kravene og faldgruberne, hvad angår logistiske standarder for infrastrukturudbygning og –udvikling med forskellige typer lade-teknologier.
 • At udvikle et smart grid-koncept med lade-stationer for derved at forbedre tilgængeligheden og anvendelsesmulighederne for el-køretøjer i Nordsøregionen. 
 • At skabe basis for at regionale og lokale myndigheder samt andre implicerede interessenter i Nordsøregionen på lang sigt kan informeres og ajourføres omkring udviklingen på E-mobilitets-området ved at indrette fysiske og virtuelle informationscentre for E-mobilitet i de enkelte deltagende regioner og byer.
 • At integrere den bymæssige fragtlogistik dimension i E-mobilitets ladestationsnettet for derved at fremme en bedre tilgængelighed og mere miljøvenlig transport i byerne og samtidig fremme brugen af el-køretøjer som en mere energieffektiv og bæredygtig transport løsning.

Arbejdspakker

 • Arbejdspakke 1: Projektstyring og administration (HAW Hamburg, DE) 
 • Arbejdspakke 2: Information og kommunikation (HAW Hamburg, DE) 
 • Arbejdspakke 3: Videndeling om det tekniske niveau og analyse af interessenter (TU Delft, NL) 
 • Arbejdspakke 4: Udvikling af en transnational E-mobilitetsplan (Lindholmen Science Park, SE) 
 • Arbejdspakke 5: Smart grid løsninger (Region Flandern, repræsenteret af TransEnergy (son), BE) 
 • Arbejdspakke 6: Indretning af transnationale „elbilsinformationscentre" (EMIC, Electric Mobility Information Centres ) (Høje-Taastrup Kommune, DK) 
 • Arbejdspakke 7: Fremme af effektive transportløsninger til logistikløsninger i byerne. Herunder forbedring af den regionale tilgængelighed (FDT, Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre, DK).