English
German
Danish
Dutch
Norwegian
Swedish

News

17. June 2015

New Springer publication: E-Mobility in Europe – Trends and Good Practice

Focusing on technical, policy and social/societal practices and innovations for electrified...


17. March 2015

One step at a time: A complexity perspective for the next generation of EV policy

A Dutch team of E-Mobility NSR colleagues produced a compact draft in which recent developments of...


17. February 2015

New book: Global perspectives on EV Business Models

E-Mobility NSR project team members, Dr Richard Kotter and Prof Ghanim Putrus, Northumbria...


Baggrund

I den seneste tid har flere byer og regioner i Europa samt i Nordsøregionen udviklet strategier, planer og mål for at fremme brugen af el-køretøjer til transportformål (i følgende benævnt E-mobilitet). For at nå de opstillede mål etableres der i hele Europa for tiden en række forskellige initiativer med henblik på at udvikle potentialet i E-mobilitet i forbindelse med den lokale og regionale trafik. Indtil nu er mange af disse initiativer dog hverken koordinerede eller afstemt med hinanden, hvorved resultaterne og perspektiverne begrænses til få byer og regioner. På den måde forbliver chancerne for videreudvikling og vækst i denne vigtige mobilitetssektor ofte uudnyttede.

Det EU støttede projekt E-Mobilitet i Nordsøregionen skal hjælpe med at skabe gode forudsætninger for at fremme en fælles udvikling af E-mobilitet i Nordsøregionen. Som en del af projektet planlægges tiltag på transnationalt plan i form af et netværk samt såkaldte virtuelle strækninger med fokus på E-mobilitet. Disse tiltag skal forbedre tilgængeligheden og fremme en bedre og bredere udnyttelse af el-køretøjer blandt landene i Nordsøregionen. 

Projektet E-Mobilitet i Nordsøregionen gennemføres under EU’s Interreg IVB Nordsø program i perioden oktober 2011 til september 2014.